سامانه های تخلف محور قوچان-مشهد و تربت حیدریه- مشهد

مدیریت اجرا و تعمیر و نگهداری

دوربین های ثبت تخلف محورهای تربیت-حیدریه مشهد و قوچان-مشهد مشتمل بر ۱۶ سامانه ثبت سرعت در سال ۱۳۹۴ توسط ما به عنوان همکار شرکت بصیر پردازش و نماینده استان خراسان رضوی اجرا گردید. و از سال ۹۴ تا کنون تعمیر و نگهداری این سامانه ها توسط نیروهای مجرب ما در حال انجام است. این پروژه به عنوان یکی از موفق ترین پروژهای ثبت تخلف در ایران شناخته می شود و رایمون مفتخر است در اجرای این دوربین ها در مشهد نقش داشته است.

دوربین های ثبت تخلف محور سرخس-مشهد

مدیریت اجرا و تعمیر و نگهداری

دوربین های ثبت تخلف محور سرخس-مشهد مشتمل بر ۴ سامانه ثبت تخلف ازجمله پروژهایی است که رایمون در قالب مدیریت اجرا و به عنوان نماینده بصیر پردازش قشم انجام داده است. تعمیر و نگهداری این سامانه ها پس از اجرا برعهده شرکت رایمون بوده است.

دوربین های ثبت تخلف محورهای استان  خراسان رضوی

مدیریت اجرا و تعمیر و نگهداری

در سال ۱۳۹۴ و طی طرحی از سمت دولت مقرر گردید تعداد ۱۲۰۰ سامانه ثبت تخلف در سطح محورهای کشور نصب و راه اندازی گردد. از این ۸۰۰ سامانه تعداد ۱۰۰ سامانه سهم استان خراسان رضوی بود. رایمون مفتخر است در این پروژه عظیم کشوری نقش داشته است.

دوربین های ثبت تخلف محور شاندیز- مشهد

مدیریت اجرا و تعمیر و نگهداری

در سال ۱۳۹۷ در محور شاندیز مشهد دو سامانه ثبت تخلف نصب و راه اندازی گردید. هدف از زاه اندازی این سامانه ها کنترل ترافیک و کاهش تصادفات و سوانح این محور پر رفت و آمد به مناطق یلاقی مشهد بوده است.