راه های همکاری با رایمون

استخدام

رایمون همیشه به دنبال نیروهای پر انرژی و متعهد است. اگر تخصص داردید بی درنگ درخواست خود را برای ما ارسال کنید، اما اگر تخصص ندارید ولی پر انرژی و متعهد هستید و علاقه به یادگیری دارید می توانید درخواست استخدام خود را در حوزه ای که به آن علاقه دارید به ما ارائه دهید. جای شما در تیم ما خالی است منتظر شما هستیم.

مشارکت

اگر ایده خاصی دارید و دنبال یک تیم برای اجرای ایده خود هستید. اگر نیاز به سرمایه گذاری دارید و یا اگر سرمایه ای دارید و دوست دارید با یک تیم مشارکت کنید رایمون همواره منتظر ایده ها و پیشنهادات برای مشارکت است.